รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
100 หมู่ 1 บ้านสุมเส้า   ตำบลสุมเส้า  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
เบอร์โทรศัพท์ 042-146601
Email : sumsao_wschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :