คณะผู้บริหาร

นายประภาส จันทร์เอิบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา