ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุมเส้าวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนสุมเส้า
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
กิจกรรม Active learning
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
กิจกรรมเบรนด์ยิมสมอง
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
นิเทศนโยบาย เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ รพสต.สุมเส้า
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 63
ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
TBAC สร้างอาชีพ
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
งานเกษียณประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
การพัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
บริษัทสร้างการดี
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 63
ตรวจสุขภาพประจำปี
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การรับนักเรียนนนอกเขตบริการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63