ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 และ 9 มีนาคม 2563
ตารางการทดสอบนักเรียน
ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
สพป.อุดรธานี เขต 1
ชั้น วัน เดือน ปี เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 มีนาคม 2563 08.45-09.45 น.
10.00-11.00 น.
11.15-11.55 น.
13.00-13.50 น.
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 มีนาคม 2563 08.45-10.15 น.
10.30-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.15-15.15 น.
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 มีนาคม 2563 08.45-10.15 น.
10.30-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.15-15.30 น.
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 มีนาคม 2563 08.45-10.15 น.
10.30-12.00 น.
13.00-14.30 น.
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  9 มีนาคม 2563 08.45-10.45 น. วิทยาศาสตร์
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,15:21   อ่าน 331 ครั้ง