ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เป็นการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนสุมเส้าวิทยาได้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ นักเรียน และผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียนโดยจัดให้ครูเวรประจำวันเป็นผู้ประจำจุด และมี Qr code ไทยชนะของโรงเรียนสุมเส้าวิทยา สำหรับครูและผู้ปกครอง ทำการเช็คอินในการเข้าโรงเรียน หรือเช็คเอ้าท์ก่อนออกจากโรงเรียน เพื่อประเมินสุขลักษณะ
 
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,13:54   อ่าน 51 ครั้ง