ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพประจำปี
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การรับนักเรียนนนอกเขตบริการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ร่วมทำโรงทานในงานจังหวัดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
รับมอบหน้ากากอนามัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
จัดนิทรรศการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ยินดีต้อนรับครูพีรภัทร โคตรวิทย์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
รับมอบความห่วงใยจากนายอำเภอ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
การตรวจเยี่ยมนิเทศกำกับติดตาม จาก สพป.อด.1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 สอบวันที่ 10-11 และ 13 มีนาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
การประเมินสถานศึกษาของโรงเรียนสุมเส้าวิทยา จากคณะกรรมการ สพป.อด. เขต 1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10-11 และ 13 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63