ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 สอบวันที่ 10-11 และ 13 มีนาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
การประเมินสถานศึกษาของโรงเรียนสุมเส้าวิทยา จากคณะกรรมการ สพป.อด. เขต 1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10-11 และ 13 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
การทดสอบนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 และ 9 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา เป็นสนามสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63