ปฐมวัย

นางบังอร พลหล้า
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นายชุมพล ยี่สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0